Hakkımızda

Tekcanlar Tarım Hayvancılık ve İnşaat San. Tic. A.Ş.

Hakkımızda

Değerlerimiz

Kalite Poltikamız

Tekcanlar A.Ş. olarak; kalite yönetim sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesi, ürün ve üretim süreci kalite güvencesi ve bu çerçevedeki müşteri – tedarikçi ilişkileri uygulamalarından sorumlu bir firmayız.

Müşterilerimizin isteklerini, beklentilerini, firma içindeki tarif ettiğimiz kalite güvence sistemimizin garantisi altında; ilk defada ve her defasında karşılayabilmek, kalitenin sürekli gelişmesini gerçekleştirebilmek için tüm teknolojik ve insani kaynakları sağlamayı taahhüt etmektir.

Çevre Politikamız

Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için çevreye saygımız çerçevesinde teknik kauçuk hamuru üretim ve destek süreçlerimizi aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetmeyi temel politikamız olarak benimsemekteyiz. Ayrıca bu politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

» Tüm tesislerimizde çevre yönetim sistemini kurmak, belgelendirmek ve geliştirmek,

» Doğal kaynakları ve buharı etkin kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak ve çevreyi korumak için araştırmalar yapmak, yayınlar takip etmek,

» Tüm proses ve süreçlerimizde; insan sağlığına ve çevreye zararlı malzeme kullanımını azaltmak, zararlarını kontrol altına alarak iyileştirmek ve mümkün olduğunca zararsız malzeme alternatiflerini araştırarak kullanmak,

» Toprağa, suya ve havaya bırakılan atık miktarını sürekli azaltmak, geri dönüşümlerini sağlamak için projeler geliştirmek,

» Çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uymak,

» Yapılan çalışmalar hakkında çalışanları, yan sanayileri ve diğer paydaşları düzenli olarak bilgilendirmek,

» Çalışanlarımızı, yan sanayilerimizi, taşeronlarımızı ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimleri bu doğrultuda bilinçlendirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tekcanlar A.Ş. tüm faaliyetlerinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin sağlıklı yaşamını düşünmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal şartlara uyum sağlamakta, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sürekliliği sağlamaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle bu konudaki ilk projelerini 90 lı yıllarda hayata geçiren Tekcanlar A.Ş., bugün çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ülkemizin gelişmesinin temel ihtiyacı olan eğitim, Tekcanlar A.Ş. sosyal sorumluluk anlayışının başında gelmektdir.

Kalite Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti / 100%
Uzun Ömürlü Üretim / 100%
Uzman Kadro / 100%
Profesyonel Hizmet / 100%